PRAKTINIAI PATARIMAI

Naujų statinių statyba
Naujų statinių statyba

          SKLYPAS

 

Statino statybos pradžia prasideda nuo sklypo paieškos. Renkantis sklypą reikia atkreipti dėmesį į jo būklę ir peržiūrėti esminius punktus: ar sklypas nėra duobėje, ar šalia nėra labai aukštų statinių, ar virš sklypo nėra nutiesti elektros laidai, ar jis nėra pelkėje ir yra pakankamo dydžio būsimam statiniui.

   

Pagrindiniai rodikliai nurodantys maksimalų statinio dydį:

 

Sklypo užstatymo  intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu. Pavyzdžiui, jei sklypas yra 10 arų (1000m2), o jo intensyvumas siekia 0,4 - maksimalus statinio plotas gali būti 1000m2 *0,4= 400 m2

 

Sklypo užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.

Jei sklypas yra 10 arų (1000m2), o jo užstatymo tankio rodiklis 0,25 - maksimalus sklypo užstatymo plotas yra 10*0,25 = 2,5 aro, arba 250 m2.

Jei sklypas yra 10 arų ir jo užstatymo tankis yra 0,25, o tai yra 250m2, o užstatymo intensyvumas 0,4 (400m2), tai maksimalus statinio plotas viename aukšte negali viršyti 250m2, o per kelis aukštus 400m2.

 

Sklypo užstatymo aukštis – vietovės lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomasis reikalavimas, kuriuo nustatomas planuojamos teritorijos vyraujantis pastatų aukštis. Svarbu, kad planuojamas statinys neviršytų sklypo užstatymo aukščio.

 

    Renkantis sklypą svarbu atkreipti dėmesį į žemės sklypo paskirtį. Jei sklypo paskirtis neatitinka būsimo statinio, nusipirkus sklypą gali tekti papildomai keisti paskirtį.

   Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirtys:

  • žemės ūkio (mėgėjų sodo žemės sklypai; sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai; specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai; rekreacinio naudojimo žemės sklypai; kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai);
  • miškų ūkio;
  • vandens ūkio;
  • konservacinė;
  • kitos paskirties žemė (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; rekreacinės teritorijos; bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos; naudingųjų iškasenų teritorijos; teritorijos krašto apsaugos tikslams; atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos; teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams; atskirųjų želdynų teritorijos); plačiau žr.: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/hoPfHvyVni.


PROJEKTAS

 

Galima teigti, kad statinio statyba prasideda nuo statinio projekto kūrimo pradžios. Projektavimas yra labai svarbus etapas, kadangi tikslingai suprojektuotas statinys, pagal poreikius apgalvotos visos smulkenos, pagrindiniame statybos darbų etape sutaupo laiko bei pinigų ir užtikrina statinio konstrukcijos patikimumą.

  

Projektuojant namą reikia priimti nemažai sprendimų: iš ko statyti, kaip statyti, kokius pamatus rinktis, kokį perdengimą, stogą ir pan. Rinkoje vyrauja daug skirtingų statybai reikalingų gaminių ir visi jie turi savo pliusus bei minusus. Nėra nusistovėjusio vieno gaminio visiems atvejams, tad pagal kiekvieno kliento asmeninius poreikius ir finansines galimybes yra parenkamos statybinės medžiagos.

 

Išsirinkus architektą (mes rekomenduojame www.eksploit.lt bei www.namoprojektas.lt) - laikas projektuoti namą. Architektas be projekto kūrimo tai pat sutvarko visus kitus statybai reikalingus dokumentus. Taip pat gali atlikti statybos darbų vadovo pareigą bei techninio prižiūrėtojo darbą, pildyti statybos priežiūros žurnalą, pagal poreikį sudaryti detalią samatą ir kt.

 

Į visus su namų projektais susijusius klausimus Jums atsakys: www.eksploit.lt arba www.namoprojektas.lt

 

Kokius dokumentus reikia turėti einant pas architektą?


1) Žemės nuosavybės ( žemės nuosavybės pažymėjimas, sklypo ribų planas, sklypo kampų koordinatės); 2) Sklypo toponuotrauką, kurią padaro topografai. Ją galite užsisakyti patys, gali užsakyti ir architektas. Toponuotrauka galioja 1 metus, todėl pasibaigus terminui toponuotrauką reikia atnaujinti. 3) Sklypo detalųjį planą (jei toks yra).

 

Kokia yra statybos leidimo gavimo eiga?


1) projekto išsirinkimas; 2) dokumentų peržiūra (ar visi galiojantys, ar nieko netrūksta); 3) toponuotraukos užsakymas; 4) geologinių tyrimų užsakymas; 5) projekto pritaikymas Jūsų sklypui; 6) dokumentų komplektavimas; 7) prašymas gauti sąlygų sąvadą savivaldybėje (prašymas leisti projektuoti namą Jūsų sklype); 8) sąlygų sąvado gavimas; 9) inžinerinių tinklų projektavimas (elektra, vandentiekis, nuotekos); 10) galutinių bylų bei dokumentacijos paruošimas; 11) projekto derinimas nuolatinėje statybos komisijoje; 12) statybos leidimo gavimas.



Kam reikalinga toponuotrauka?


Toponuotrauka reikalinga norint tiksliai "pririšti" būsimą statinį sklype bei pamatyti kokios komunikacijos yra po žeme. Pagal toponuotrauką projektuojamos visos komunikacijos į statinį.



Kas yra sklypo geologiniai tyrimai ir ar svarbu juos atlikti?


Projektuojant statinio pamatus yra labai svarbu žinoti, koks sklypo pagrindas: molinga ar smėlinga žemė, aukšti gruntiniai vandenys ar žemi. Šis tyrimas padeda tiksliai įvertinti gruntą, kurio tyrimais remiantis parenkami optimaliausi pamatai.

 

Neretai geologiniai tyrimai sutaupo pinigų, pavyzdžiui, planuojami poliniai pamatai, tačiau nėra aiškus polių gylis iki tol, kol pasiekamas standus gruntas. Jei suprojektuoti pamatai yra poliniai, tai dažniausiai polių gylis būna  apie 2,5 m, tiek, kiek gręžia traktorius be grąžto prailginimo. Atlikus geologinius tyrimus gali paaiškėti, kad užtenka 2 m gylio polių, todėl tokiu atveju yra sutaupomos betono, armatūros medžiagų sąnaudos, pagreitėja darbo procesas.

   

Geologinius tyrimus atlieka atestuoti specialistai. Kiekvienam namui daromi mažiausiai du gręžiniai, kurių pagalba nustatoma grunto sudėtis, kuri leidžia tiksliai parinkti optimaliausią pamatų tipą būsimam statiniui.

 

Geologinius tyrimus atlieka mūsų partneriai www.geomina.lt

 

STATYBININKAI

 

Vykdant projekto pridavimą ir laukiant statybos leidimo patartina tuo pat metu ieškoti pagrindinio statybų variklio – statybininkų. Dažniausiai statybininkų užimtumas yra nuo mėnesio iki pusės metų, priklausomai nuo statybininkų žinomumo ir patikimumo, jų siūlomų paslaugų bei darbų įkainių. 

 

Iš esmės rinkoje yra dvi statybininkų rūšys:

  • Atestuotos statybos įmonės;
  • Statybininkai pagal verslo liudijimą (patentą).

   

Dažniausiai atestuotos statybos įmonės dirba keliuose objektuose vienu metu, arba apsiima tik dideliais objektais, mažiems nepalikdamos vietos savo darbotvarkėje. Renkantis statybos įmonę rekmenduojama atkreipti dėmesį į jau atliktus įmonės darbus.

Kadangi statybos įmonės yra PVM mokėtojos, įmonėse be pagrindinių darbuotojų (mūrininkų, betonuotojų, stogdengių ir kt) papildomai dirba administracija, vadybininkai ir kiti darbuotojai, ko pasekoje darbų įkainiai yra aukštesni nei privačių statybininkų.

   

Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į siūlomas darbų paslaugas, kurios atliekamos naudojant įmonės medžiagas. Tokiu atveju reikia atkreipti dėmesį, kad medžiagos įmonei yra papildomas uždarbis iš kliento, todėl klientas gali permokėti už medžiagas, taip patirdamas papildomus nuostolius.

   

Renkantis statybos įmonę taip pat reiktų atkreipti dėmesį į įmonės gyvavimo laikotarpį. Jei įmonė yra daugiametė, tai jos suteikiama garantija bus patikimesnė nei nesenai įsteigtos įmonės. Dažniausiai statybos įmonės pasirūpina visais reikalingais statybai dokumentais.

   

Statybininkai pagal verslo liudijimą - pats popiuliariausias pasirinkimas statant individualų namą ar nedidelį statinį. Statybos rinkoje didžiają dalį darbo jėgos sudaro įvairių sričių statybos darbų specialistai. Dažniausiai pasitaikantys - privatūs statybininkai, su žinomumu ir darbo patirtimi atliekant visus su statyba susijusius darbus.

   

Privatūs statybininkai taip pat padeda sutvarkyti dokumentus, pataria iškilusiais su statyba susijusiais klausimais, konsultuoja pradedančiuosius statybininkus, kartu dirba su klientu, padeda sutaupyti tam tikrose vietose.

   

Privatūs statybininkai dirba ne tik dėl atlygio, tačiau ir dėl malonumo!

 

 

Yra dvi pagrindinės privačių statybininkų rūšys:

 

  •     Pirma - specialistai dirbantys tik tam tikroje srityje, pavyzdžiui: mūrininkai ar apdailininkai.
  •     Antra - universalūs specialistai - daugumą sričių gebantys atlikti statybininkai. Pastarųjų privalumas tas, jog statant individualų namą pasiūlo visą statinio statybą nuo pradžios iki rakto įteikimo. Tokiu atveju statybinkai stato statinį numatydami tolimesnį jo baigtumą, kitaip tariant, patys sau pasiruošia būsimą darbo vietą, ko pasekoje yra pasiekama aukštesnė kokybė.

 

Pirmoji privačių statybininkų rušis neretai tampa įvairių privačių darbų vadovų taikiniu, kurie suranda objektus bei sutaria vieną kainą, o statybininkui pasiūlo žemesnę. Tokie statybininkai tik funkciškai atlieka darbą, po kurių ateina kitos srities statybininkas ir taip tol, kol yra užbaigiamas statinys. Tokiu būdu statomas objektas gali būti pastatytas greičiau, tačiau didelis srautas įvairių statybininkų gali neatsakyti už savo kokybę, o kaip pasitaiko, kaltinti prieš tai buvusį statybininką.

   

Daug paprasčiau yra su universaliais statybininkais. Jie atlieka nuoseklų darbą, pilnai atsako už savo kokybę, padeda sutaupyti pinigų, nes didesnis darbų kiekis suteikia galimas platesnes derybas. Tokia statybinkų rušis yra pastoviausias ir patikimiausias statybų variklis.

 

 

www.statybupjuvis.lt